FANDOM


Zebranie służby – cotygodniowe zebranie Świadków Jehowy organizowane w zborach do końca 2015 roku. Od roku 2016 zostało zastąpione zebraniem chrześcijańskie życie i służba. Odbywało się w Sali Królestwa. Na zebraniu tym korzystano przede wszystkim z Biblii oraz biuletynu „Nasza Służba Królestwa”. Członkowie zboru otrzymywali wskazówki dotyczące pełnienia służby dla Boga Jehowy. Wstęp na to zebranie był wolny, nie przeprowadzano zbiórek pieniędzy. Zebranie miało charakter otwarty.

Przebieg

Zebranie służby następowało zazwyczaj zaraz po zebraniu teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej. Miało ono następujący przebieg (program każdego zebrania służby w danym miesiącu znajdował się w aktualnym wydaniu „Naszej Służby Królestwa”):

  • Pieśń (podana w miesięczniku Nasza Służba Królestwa)
  • Punkt nr 1 – czas trwania: 5-30 minut
Realizacja punktu nr 1 odbywa się według wskazówek z Naszej Służby Królestwa; może to być przemówienie, omówienie wyznaczonego materiału z udziałem obecnych, wywiad z głosicielem lub scenka, przy czym w jednym punkcie mogą być wykorzystywane wszystkie wymienione formy przedstawienia tematu; w punkcie tym oprócz Chrześcijańskiego Życia i Służby wykorzystuje się materiał z innych publikacji wydanych przez Świadków Jehowy.
  • Punkt nr 2 – czas trwania: 10-20 minut
Czasami program zebrania go nie przewiduje (zależy to od długości punktu nr 2); przebieg tak jak w punkcie nr 2.
  • Punkt nr 4 – czas trwania: 10-20 minut
Czasami program zebrania go nie przewiduje (zależy to od długości punktu nr 2 i nr 3); przebieg tak jak w punkcie nr 2.
  • Pieśń (podana w Naszej Służby Królestwa) i krótka modlitwa końcowa.

Cały program trwa aktualnie 30 minut (bez pieśni i modlitwy). Materiał przewidziany na zebranie przedstawiają starsi zboru i słudzy pomocniczy. W pokazach i wywiadach biorą udział również inni członkowie zboru, a w dyskusji mogą brać udział wszyscy obecni.

Cele zebrania

  • zachęcić do udziału w służbie kaznodziejskiej,
  • uczyć dokonywania odwiedzin u osób, które okazały zainteresowanie lub przyjęli literaturę Świadków Jehowy,
  • pobudzać do regularnego prowadzenia domowego studium biblijnego,
  • podsuwać pomysły jak głosić nieoficjalnie,
  • omawiać lokalne potrzeby zboru i sprawy organizacyjne.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.