FANDOM


Zborowe studium Biblii – cotygodniowe zebranie odbywające się zazwyczaj w Sali Królestwa w każdym zborze Świadków Jehowy do końca 2015 roku.

Od początku 2016 roku zebranie to stało się częścią zebrania chrześcijańskie życie i służba.

Przebieg

Na tym zebraniu omawiano Biblię na podstawie określonego podręcznika wydanego przez Towarzystwo Strażnica. Z góry wyznaczony lektor odczytywał akapity z podręcznika, a prowadzący na ogół co tydzień inny wyznaczony starszy zboru, zadawał pytanie, na które obecni dobrowolnie udzielali odpowiedzi. W czasie dyskusji odczytywano również wersety biblijne.

Zebranie miało charakter otwarty. Trwało 30 minut. Rozpoczynało się pieśnią (zamieszczoną w biuletynie „Nasza Służba Królestwa”) i krótką modlitwą do Jehowy Boga. Po jego zakończeniu rozpoczynała się teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej.

Historia zebrania

Od roku 1881 rozpoczęto zgromadzać się w domach prywatnych, aby w małych grupach czytać i studiować Biblię. W roku 1895 rozważania te stały się znane jako „Badanie Pisma Świętego w kółkach brzasku” (nazwa od serii książek znanych jako „Brzask Tysiąclecia”). Nazywane były również „zebrania czytania i rozmów”. W późniejszym okresie nazwano je „badaniem Pisma Świętego w kółkach berejskich”. Nazwa nawiązywała do mieszkańców biblijnej Berei, którzy „dokładnie badali Pisma” (Dzieje Apostolskie 17:11). Następne nazwy zebrań to „zebranie domowe”, „zebranie modlitwy, wysławiania i świadectwa”, na które składały się modlitwy, śpiewanie pieśni oraz opowiadanie doświadczeń. Do grudnia 2008 roku zebranie nazywało się „zborowym studium książki” i odbywało się w małych grupach najczęściej w domach prywatnych Świadków Jehowy i trwało godzinę. Obecnie „zborowe studium Biblii” odbywa się już całym zborem w Sali Królestwa, wraz z teokratyczną szkołą służby kaznodziejskiej i zebraniem służby. Wyjątkiem, kiedy odbywało się w osobny wieczór w Sali Królestwa wraz przemówieniem nadzorcy obwodu, jest jego co półroczna wizyta w danym zborze.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.