FANDOM


Zbiórka do służby polowej – jedno z zebrań u Świadków Jehowy, na którym przygotowuje się głosicieli i pionierów do głoszenia.

Przebieg

Na zbiórce omawia się konkretny werset biblijny, podaje się wskazówki, jak sobie radzić w pewnych typowych sytuacjach podczas służby kaznodziejskiej, albo rozważa inne rady z biuletynu „Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań”. Następnie planuje się służbę grupową lub osobistą. Zbiórka kończy się krótką modlitwą do Boga Jehowy. Spotkania te trwają od 10 do 15 minut, a jeśli odbywają się po zebraniu zborowym - nawet jeszcze krócej. Przewodniczy im najczęściej jeden ze starszych zboru lub sług pomocniczych. Mogą odbywać się w Sali Królestwa lub w innych dogodnych miejscach. Tematami spotkań i organizowaniem lokalnych zborowych zbiórek do służby polowej zajmuje się jeden starszych zboru (nadzorca służby), a grupowych nadzorca grupy służby.

Bibliografia