FANDOM


W 1931 roku J. Walukiewicz z ul. Kapralskiej otrzymał upoważnienie do sprzedaży literatury wydawanej przez Wolnych. Po osiedleniu się Augusta Stahna w roku 1936 w Białymstoku to Stahn kierował działalnością grupy Wolnych w tym mieście. Oprócz Stahna z pochodzenia Niemca, do zboru należały należały osoby różnej narodowości. Pierwszą konwencję zorganizowano w 1936 roku. W grudniu 1939 konwencję zorganizowano w mieszkaniu Mysiaczków.

W 1938 roku August Stahn zalegalizował działalność zboru Wolnych.

Do roku 1949 zebrania odbywały się w mieszkaniach prywatnych. Rok wcześniej rozpoczęto budowę domu z mieszkaniami dla trzech rodzin oraz salą nabożeństw. Sala ta powstała przy obecnej ul. Waszyngtona 7. Nabożeństwa członków zboru odbywają się w niej do dziś.

W 1947 roku za zgodą Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk wyświetlano przeźrocza z obrazów zawartych w książce „Fotodrama stworzenia”, wydanej przez Badaczy Pisma Świętego w roku 1914.

W 2011 roku zbór w Białymstoku liczył 68 osób (41 członków, 10 sympatyków a także 17 dzieci i młodzieży).