FANDOM


Wykład publiczny (inaczej wykład biblijny) – jedno z cotygodniowych zebrań Świadków Jehowy odbywających się w Sali Królestwa. Zazwyczaj jest przeprowadzane w niedzielę przed studium Strażnicy. Zebranie to ma charakter ogólnodostępny. Wstęp jest wolny, nie przeprowadza się w jego trakcie zbiórek pieniędzy.

Przebieg zebrania i tematyka

Przewodniczący zebrania (co tydzień najczęściej inny starszy zboru lub sługa pomocniczy) rozpoczyna spotkanie i prosi o odśpiewanie pieśni, potem następuje krótka modlitwa. Następnie przewodniczący podaje tytuł wykładu i zaprasza mówcę do wygłoszenia 30 minutowego przemówienia. Mówca z miejscowego zboru lub przyjezdny zaproszony z innego zboru, starszy zboru lub sługa pomocniczy. Wygłasza on z podium określony wcześniej temat biblijny, kierując uwagę na wersety z Pisma Świętego, które obecni śledzą we własnych egzemplarzach Biblii. Wykłady publiczne mają urozmaiconą tematykę (szkice, ponad 180 tematów-tytułów, dostarcza Ciało Kierownicze). Omawiają nauki i proroctwa biblijne, zasady i rady dotyczące życia rodzinnego, małżeńskiego, problemów młodzieży i zasad moralnych.

Inne wykłady

Oprócz cotygodniowych wykładów wygłaszanych w przeszło 120 053 zborach w 240 krajach, wykłady przedstawiane są na kongresach (zgromadzeniach). Krótsze (okolicznościowe) np. przemówienia ślubne (tytuł wykładu: Małżeństwo godne uznania w oczach Bożych) są wygłaszane na Sali Królestwa z okazji ślubu, również z okazji pogrzebu przedstawia się 20 minutowe przemówienie okolicznościowe. Wszystkie wykłady mogą też być tłumaczone na inne języki obce. Świadkowie Jehowy wygłaszają wykłady specjalne w czasie dorocznych obchodów Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa (tytuł wykładu: Obchodzenie "Wieczerzy Pańskiej").

Linki zewnętrzne