FANDOM


Wnikliwe

Wnikliwe poznawanie Pism

Wnikliwe poznawanie Pism (ang. Insight on the Scriptures) – dwutomowy leksykon biblijny wydany przez Towarzystwo Strażnica w języku angielskim w 1989 roku (w języku polskim w 2006 roku). Jest dostępny w 14 językach (w tym również w wersji elektronicznej na dyskietkach, Watchtower Library oraz online na jw.org).

Leksykon „Wnikliwe poznawanie Pism” zastąpił wydany w roku 1969 jednotomowy leksykon „Aid to Bible Understanding” (Pomoc do zrozumienia Biblii)

Opis

Leksykon zawiera ponad 3000 haseł, dotyczących postaci biblijnych, 97 narodów i plemion, ponad tysiąc haseł poświęconych geografii, 95 roślinom i 111 zwierzętom, wymienionym w Piśmie Świętym. Ponadto zawiera 128 kolorowych stron pięćdziesięciu dodatków tematycznych, kilkaset map, planów, ilustracji i innych pomocy wizualnych. Hasła zostały ułożone alfabetycznie. Leksykon zawiera po 1280 dwuszpaltowych stron w każdym tomie. W języku polskim pierwszy tom zawiera hasła od Aaron do Mazzarot, a tom drugi hasła od Mądrość do Żywopłot.

Hasła podano wielkimi literami, główne śródtytuły pogrubiono, podano transkrypcję wyrazów występujących w językach oryginalnych oraz objaśniono ich dosłowne znaczenie. Hasła zawierają również odsyłacze do wersetów biblijnych. Przy biblijnych miarach, wagach i środkach płatniczych podano ich współczesne wartości. Każdej księdze biblijnej poświęcono osobne omówienie. Osobne hasła zawierają języki, w których pierwotnie spisano Biblię. Przytoczono wyrazy występujące w językach oryginału podając ich dosłowne znaczenie. Omówiono odnośne fakty historyczne, znaleziska archeologiczne oraz inne odkrycia naukowe i oceniono ich wagę w świetle Biblii. Na końcu drugiego tomu umieszczono skorowidz tematyczny, wersetów i map oraz źródła.

ISBN 83-86930-84-5

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.