FANDOM


Studium Strażnicy – cotygodniowe zebranie Świadków Jehowy odbywające się zazwyczaj w Sali Królestwa. Świadkowie Jehowy spotykają się na nim całym zborem. Zebranie to ma charakter otwarty i nie przeprowadza się na nim żadnych zbiórek pieniędzy.

Studium Strażnicy odbywa się zaraz po innym zebraniu: wykładzie publicznym. Omawia się na nim artykuły specjalnie przygotowane na to studium zborowe, zawarte w czasopiśmie „Strażnica” (wydanie do studium). Omawiane artykuły mają różnorodną tematykę, najczęściej dotyczą różnych zagadnień biblijnych lub rad przydatnych w życiu chrześcijańskim. Artykuły do studium na dany tydzień są identyczne i rozważane są w tym samym tygodniu w ponad 120 000 zborach w 240 krajach.

Przebieg

Zebranie to rozpoczyna się pieśnią (numery podawane są na pierwszej stronie czasopisma „Strażnica” w wydaniu do studium). Następnie prowadzący studium miejscowy starszy zboru, prosi wcześniej wyznaczonego lektora, zazwyczaj sługę pomocniczego, o odczytywanie kolejnych akapitów ze „Strażnicy”. Po fragmencie materiału starszy odczytuje pytanie (lub pytania) znajdujące się w przypisie do danego fragmentu, na które obecni mogą dobrowolnie dać odpowiedź lub odczytać i omówić werset biblijny (szczególnie te, które są zaznaczone w czasopiśmie dyspozycją odczytaj). Zebranie to trwa godzinę i kończy się pieśnią i modlitwą.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.