FANDOM


Sługa pomocniczy – w zborach Świadków Jehowy, osoba wspierająca nadzorców w obowiązkach organizacyjnych niezwiązanych z nauczaniem. Kryteria doboru podaje Biblia w 1 liście do Tymoteusza 3:8-10, 12, 13. W zborach nie ma ograniczeń co do liczebności sług pomocniczych.

Zadania

Słudzy pomocniczy zajmują się m.in.: prowadzeniem rozdziału czasopism „Strażnica” i „Przebudźcie się!” (sługa czasopism); zamawianiem i rozdziałem innych publikacji Towarzystwa Strażnica (sługa literatury); rozdziałem i kartotekami terenów do służby kaznodziejskiej (sługa terenów); zapiskami finansowymi zboru i dobrowolnych datków (sługa kont zborowych) oraz obsługą nagłośnienia na Sali Królestwa, koordynowaniem prac związanych z porządkiem i czystością na Sali Królestwa jak też innymi pracami. Niektórzy z nich wygłaszają wykłady publiczne na zebraniach, prowadzą niektóre punkty programu na zebraniu chrześcijańskie życie i służba, lub mogą być lektorami odczytującymi poszczególne akapity z artykułów do studium (np. na zebraniach studium Strażnicy). Słudzy pomocniczy mogą też przewodniczyć na zebraniu i prowadzić zbiórkę do służby polowej.

Sługa pomocniczy, który dobrze spełnia swe obowiązki i nabył kwalifikacji do usługiwania, może z czasem zostać starszym zboru. Sługa pomocniczy za swe usługiwanie nie pobiera żadnej gratyfikacji, ani też swoim ubiorem nie odróżnia się od innych członków zboru.

Co jakiś czas korzystają z programu dla sług pomocniczych na Kursie Służby Królestwa oraz specjalnego programu podczas wizyty nadzorcy obwodu, niektórzy z nich mogą uczestniczyć w Kursie Biblijnym dla Braci.