FANDOM


Przebudźcie się! (ang. Awake!) – czasopismo wydawane przez Towarzystwo Strażnica, oficynę wydawniczą Świadków Jehowy od 1919 roku, początkowo pod nazwą „Złoty Wiek”. Ukazuje się trzy razy w ciągu roku o przeciętnym nakładzie 78 282 000 egzemplarzy w 208 językach. Jest ono udostępniane nieodpłatnie, a jego publikowanie wchodzi w zakres ogólnoświatowej biblijnej działalności edukacyjnej prowadzonej przez Świadków Jehowy.

Nazwa czasopisma nawiązuje do wersetu z listu do Rzymian 13:11 „Nadeszła już godzina, abyście się ze snu przebudzili” (NW), który przez pewien czas znajdował się na jego tytułowej stronie. „Przebudźcie się!” jest skierowane do osób, które niezbyt dobrze znają Biblię.

Historia

5 września 1919 roku podczas kongresu, odbywającego się w Cedar Point w stanie Ohio w dniach od 1 do 8 września 1919, Joseph F. Rutherford zapowiedział wydawanie nowego czasopisma Badaczy Pisma Świętego. Czasopismo to początkowo nosiło tytuł „Złoty Wiek” (ang. „The Golden Age”). Jego nazwa nawiązywała do określanego „złotym wiekiem” czasu chwalebnych rządów Mesjasza, a obwieszczanie zbliżającego się tego okresu uznano za część zleconego przez Boga zadania głoszenia Dobrej Nowiny. Strona tytułowa zawierała tekst, że jest to „czasopismo oparte na rzeczywistości, przekonaniu i nadziei”. Pierwszy numer wydania angielskiego ukazał się 1 października 1919 roku, a jego polska wersja w roku 1925.

Czasopismo „Złoty Wiek” było przeznaczone do służby kaznodziejskiej i miało na celu poinformowanie, że rzeczywistym rozwiązaniem problemów ludzkości jest Tysiącletnie Panowanie Chrystusa, które zapoczątkuje „złoty wiek” – nową erę w dziejach świata. Czasopismo miało też wyjaśniać znaczenie wydarzeń światowych i nieść nadzieję na skuteczne rozwiązanie problemów ludzkości. Czasopismo od roku 1929 ostrzegało przed nazizmem, a na początku 1939 roku informowało o masowych aresztowaniach na terenie III Rzeszy.

Począwszy od wydania z 6 października 1937 roku tytuł zmieniono na „Pociecha” (ang. „Consolation”). Na kongresie „Weselące się narody” w Cleveland poinformowano o zmianie nazwy czasopisma na „Przebudźcie się!”, pod którym to tytułem ukazuje się od numeru z 22 sierpnia 1946 roku. W 1951 roku zmieniono format czasopisma, a w roku 1981 roku rozpoczęto wydawanie techniką czterobarwną (pełny kolor). Od numeru z 1 kwietnia 2011 roku wszystkie składki są wydawane w tej technice.

Od roku 2006 ponownie stało się miesięcznikiem, oraz kładło większy nacisk na Królestwo Boże i Biblię. Od 2013 roku zmniejszyła się objętość czasopisma z 32 do 16 stron. W latach 2016–2017 było dwumiesięcznikiem, a od 2018 roku wychodzi trzy razy w roku.

Pierwszym redaktorem czasopisma, który pisał artykuły i usługiwał w tym charakterze do 1946 roku był Clayton J. Woodworth. W 1928 roku Nathan H. Knorr został sekretarzem i skarbnikiem, a Robert J. Martin kierownikiem produkcji „Złotego Wieku”. Czasopismo (podobnie jak inne publikacje Świadków Jehowy) nie publikuje nazwisk autorów artykułów, którzy jak sami wyjaśniają, nie chcą przysparzać chwały sobie, tylko Bogu.

Historia czasopisma w Polsce

Czasopismo w języku polskim zaczęło się ukazywać w 1925 roku, a jego pierwszym tłumaczem był Edward Rüdiger. Do roku 1933 „Złoty Wiek” był drukowany w Szwajcarii i sprowadzany do Polski. Przez krótki okres czasopismo było dostępne również w sprzedaży w kioskach ulicznych wraz z prasą światową.

24 października 1929 roku minister spraw wewnętrznych Felicjan Sławoj Składkowski cofnął debit pocztowy na sprowadzanie „Złotego Wieku”. Jednak po kilku tygodniach jego następca Henryk Józewski 22 stycznia 1930 roku ponownie zezwolił na sprowadzenie czasopisma i rozsyłanie go pocztą. Gdy uniemożliwiono sprowadzanie „Złotego Wieku” ze Szwajcarii w 1933 roku zaczęto czasopismo drukować w Łodzi. Kilkukrotnie jednak zmieniano wydawców. Po licznych konfiskatach czasopisma zarządzonych przez urząd cenzury doszło do zakazu publikacji „Złotego Wieku”. Po wniesionej apelacji wydawano „Złoty Wiek” aż do czasu wydania decyzji o nieodwołanym zakazie wydawania czasopisma. Augustyn Raczek odpowiedzialny za wydawanie „Złotego Wieku” został skazany na 15 miesięcy więzienia.

Ostatni numer „Złotego Wieku” ukazał się 1 września 1936 roku. Jednak w miejsce tego czasopisma 1 października 1936 roku zaczęto w Warszawie wydawać czasopismo pod tytułem „Nowy Dzień”. Miało ono taki sam charakter jak „Złoty Wiek”. Ukazywało się ono do samego wybuchu II wojny światowej.

Po II wojnie światowej, w okresie zakazu działalności Świadków Jehowy, było ono drukowane konspiracyjnie. Konspiracyjne wydawanie czasopisma zaczęło się w latach 60. W okresie tym ukazywało się nieregularnie. Od roku 1984 ukazywało się jako miesięcznik. Do połowy roku 1988 w krajach zachodnich ukazywały się miesięczne wydania polonijne. W połowie 1988 roku w Polsce oficjalnie zezwolono na regularne sprowadzanie czasopisma z zagranicy. W latach 1996–2005 czasopismo ukazywało się w języku polskim dwa razy w miesiącu, tak jak wydanie angielskie.

W 2014 roku czasopismo „Przebudźcie się!” w języku polskim miało nakład 530 tys. egzemplarzy. Od 2018 roku jest dostępne także w polskim języku migowym.

Nakład i języki

Czasopismo ukazuje się trzy razy do roku w przeciętnym nakładzie 78 282 000 egzemplarzy, co czyni je drugim pod względem nakładu czasopismem świata (po „Strażnicy Zwiastującej Królestwo Jehowy”). Wydawane jest w 208 różnych wersjach językowych[uwaga 1]. W niektórych językach można zamówić wersję czasopisma na płytach CD (audio). Od stycznia 2008 roku czasopismo jest również dostępne online na oficjalnej stronie internetowej jw.org w plikach audio]][uwaga 2] od drugiej połowy 2010 roku także w wersji PDF, od lipca 2011 roku w wersji EPUB, od 2012 roku także w wersji HTML, a od 2014 roku w wersjach MOBI, RTF oraz w plikach z tekstem transkrybowanym na wersje brajlowskie, oraz w niektórych językach migowych. Czasopismo to jest dostępne również jako oprawny tom czasopism drukowanych z poszczególnych lat oraz w wersji elektronicznej (Watchtower Library) na DVD (poprzednio na CD), także online w Internetowej Bibliotece Strażnicy oraz w darmowych aplikacjach dla urządzeń cyfrowych JW Library oraz JW Library Sign Language.

„Przebudźcie się!” jest udostępniane nieodpłatnie, czasopismo nie jest na sprzedaż, nie zawiera też reklam. Jego publikowanie wchodzi w zakres ogólnoświatowej biblijnej działalności edukacyjnej prowadzonej przez Świadków Jehowy, wspieranej dobrowolnymi datkami.

Zawartość i cel

„Przebudźcie się!” w swoich artykułach zajmuje się różnymi dziedzinami życia, opisywanymi zazwyczaj z religijnego punktu widzenia. W porównaniu z pokrewnym czasopismem „Strażnica” w większym stopniu porusza zagadnienia naukowe, przyrodnicze i społeczne, podkreślając przy tym znaczenie Biblii. Zachęca czytelników, żeby szukali w Biblii rad, jak rozwiązywać swoje problemy. Czasopismo odgrywa ważną rolę w działalności kaznodziejskiej. Na 16 stronach można znaleźć stałe rubryki (Tematyka rodzinna, Wywiad, Kraje i ludzie, Biblijny punkt widzenia, Czy to nie zostało zaprojektowane?, Obserwujemy świat; Temat z okładki), a także bieżące informacje regionalne oraz światowe. W wersji elektronicznej na jw.org dodatkowo rubryki: Młodzi ludzie pytają, Ilustrowane opowieści biblijne i Zadania rysunkowe.

Według deklaracji w stopce redakcyjnej (podawanych do nr 12 z 2012 roku) czasopismo to:

Ma służyć pożytkowi całej rodziny. Wskazuje, jak można się uporać z dzisiejszymi problemami. Podaje wiadomości, opowiada o ludziach z innych krajów, zajmuje się zagadnieniami religijnymi i naukowymi. (...) Nie poprzestając na powierzchownej ocenie, pokazuje głębsze znaczenie współczesnych wydarzeń, przy czym zawsze zachowuje neutralność wobec spraw politycznych i nie uważa żadnej rasy za lepszą od innych. (...) Umacnia zaufanie do obietnicy naszego Stwórcy, że obecny niegodziwy i pełen bezprawia system rzeczy zostanie zastąpiony przez nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo[uwaga 3].

Uwagi

  1. Ukazuje się w językach: afrikaans, albański, amharski, angielski, arabski, azerski (alfabet łaciński i grażdanka), bemba, bengalski, birmański, bislama, bułgarski, cebuański, chiński (kantoński i mandaryński, w piśmie tradycyjnym oraz uproszczonym), chitonga, chorwacki, cibemba, czeski, czewa, duński, estoński, ewe, fidżyjski, fiński, francuski, grecki, grenlandzkim, gruziński, gudżaracki, hebrajski, hiligajno, hindi, hiszpański, hmong (Miao Białych), ibo, ilokański, indonezyjski, islandzki, japoński, joruba, kannada, kaonde, kataloński, kazachski, keczua (Ayacucho), keczua (Cuzco), khosa, kikuju, kirgiski, kongo, koreański, kreolski (Haiti), lingala, litewski, lozi, luganda, łotewski, macedoński, makua, malajamam, malgaski, maltański, maracki, ndebele (Zimbabwe), nepalski, niderlandzki, niemiecki, norweski, ormiański, oromo, pangasinam, papiamento (Aruba), papiamento (Curaçao), pedi, pende, pendżabski, polski, portugalski, rarotongański, rosyjski, rumuński, rundi, rwandyjski, samoański, serbski (alfabet łaciński i grażdanka), słowacki, słoweński, soto (Lesotho i RPA), suahili, suahili (Kongo), syngaleski, szona, szwedzki, tagalski, tajski, tamilski, tetela, tetum, tigrinia, tok-pisin, tongański (Malawi i Zambia), tsonga, tswa, tswana, tumbuka, turecki, twi, ukraiński, urdu, waray-waray, węgierski, wietnamski, wolaita, włoski, yao (Malawi) i zuluski.
  2. „Przebudźcie się!” jest dostępne również w plikach audio online w językach: angielskim, chińskim (dialekt: kantoński, mandaryński), chorwackim, czeskim, czewa, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, gruzińskim, hiszpańskim, indonezyjskim, japońskim, joruba, koreańskim, khosa, kreolskim (Haiti), litewskim, łotewskim, malgaskim, niderlandzkim, niemieckim, norweskim, ormiańskim, polskim, portugalskim, rosyjskim, rumuńskim, serbskim, syngaleskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, tagalskim, tajskim, tatarskim, ukraińskim, węgierskim, włoskim i zuluskim.
  3. Wcześniej stopka redakcyjna podawała m.in.: „Czasopismo oparte na rzeczywistości, przekonaniu i nadziei”. (1929, strona tytułowa). „Przebudźcie się!” (...) ma swych własnych korespondentów w licznych krajach świata. (...) przyrzeka trzymać się zasad prawości, dekonspirując ukryte wrogie człowiekowi siły i subtelne niebezpieczeństwa.(1970). Przede wszystkim jednak czasopismo to napawa nadzieją, ponieważ wykazuje, dlaczego można ufać słowom Stworzyciela, który obiecał, że jeszcze za życia obecnego pokolenia utworzony zostanie nowy porządek rzeczy, gdzie panować będzie trwały pokój i prawdziwe bezpieczeństwo. (1978). Co najważniejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy danej przez Stwórcę, że zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914, nastanie nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo.(od nr 8 z 1988 roku do nr 10 z 1995 roku).

Źródła