FANDOM


Pieśni Królestwa – pieśni religijne używane przez Świadków Jehowy. Obecnie w powszechnym użyciu znajduje się 151 pieśni, zawartych w śpiewniku Radośnie śpiewajmy Jehowie.

Przeszłość

Na początku swojej działalności Badacze Pisma Świętego używali wiele powszechnie znanych pieśni i hymnów religijnych, znajdujących się w amerykańskich śpiewnikach różnych kościołów protestanckich. Niejednokrotnie układali własne słowa do melodii stworzonych przez tak sławnych kompozytorów, jak Ludwig van Beethoven czy Józef Haydn. Od tego czasu zwyczaj korzystania z pieśni na zebraniach przeszedł wiele zmian. Pod koniec lat 1930 zaprzestano tej praktyki, która odrodziła się ponownie w roku 1944. Od tej pory Świadkowie Jehowy zaczęli pracować nad własnym repertuarem pieśni, który charakteryzowałby ich wyznanie. W konsekwencji teksty i melodie wszystkich pieśni śpiewanych obecnie, zostały opracowane jedynie przez członków organizacji z różnych krajów.

Pierwsze śpiewniki

Nowsze wydania

Oto lista śpiewników opublikowanych począwszy od lat 40. XX w.:

  • Wysławiajcie Jehowę w pieśniach – śpiewnik zawierający 225 pieśni. Ukazał się w j. angielskim w roku 1984, zaś w j. polskim w 1989 roku. W stosunku do poprzedniego wydania śpiewnika, w owym zmieniono melodie do dwóch pieśni oraz poczyniono poprawki w tekście, nie rozpisywano pieśni na cztery głosy. Zamiast tego dobrano prostszy akompaniament oraz dodano też akordy gitarowe. Ukazały się wydania dla słabowidzących (odbite dużym drukiem), w wersji nutowej i samotekstowej, wydanie dla niewidomych alfabetem Braille'a. Również dla głuchoniemych przygotowano go w kilku wersjach języka migowego (w wersjach wizualnych na DVD i VHS oraz w wersji elektronicznej na CD (Watchtower Library). Sporządzono również nagranie fortepianowe i orkiestrowe całego śpiewnika, które używano na zebraniach zborowych (podkład fortepianowy) i kongresach (podkład orkiestrowy) jako akompaniament. Dokonano również kilku nagrań wokalnych. Na końcu śpiewnika zamieszczono Skorowidz pieśni podzielony na 14 tematów omówionych w tekstach pieśni: Chrześcijańskie braterstwo, Chrześcijańskie przymioty, Chrześcijański tryb życia, Jehowa Bóg, Jezus Chrystus, Królestwo, Młodzież, Modlitwa, Oddanie się Bogu i chrzest, Raj, Słowo Boże, Służba dla Królestwa, Teokratyczne bojowanie, Wysławiajcie, błogosławcie Jehowę. Motto śpiewnika zaczerpnięto z Psalmu 96:1, 4 (NW): „Śpiewajcie Jehowie, wszyscy ludzie na ziemi. Albowiem Jehowa jest wielki i nader godzien wysławiania”. Na wewnętrznych okładkach zamieszczono kolorowe ilustracje ukazujące króla Dawida śpiewającego i grającego na harfie psalmy oraz śpiewaków świątynnych w starożytnej Jerozolimie.
  • Śpiewajmy Jehowie – śpiewnik wydany w 2009 roku, który obowiązuje od stycznia 2010 roku, zawierający 135 pieśni. Dostępne są wydania dla słabowidzących (odbite dużym drukiem), w wersji nutowej i samotekstowej oraz z uproszczynymi akordami, wydanie dla niewidomych alfabetem Braille'a. Również osoby głuchonieme mogą skorzystać ze śpiewania pieśni, przygotowano specjalnie dla nich – w kilku wersjach języka migowego – obecny śpiewnik nagrany wizualnie na DVD oraz w wersji elektronicznej na CD (Watchtower Library) i w wersji on-line w Internecie. Sporządzono również nagranie fortepianowe i orkiestrowe całego śpiewnika, które są używane na zebraniach zborowych (podkład fortepianowy) i kongresach (podkład orkiestrowy) jako akompaniament oraz wersja wokalna (obecnie seria 3 płyt CD i MP4). Motto śpiewnika zaczerpnięto z Psalmu 104:33: „Chcę śpiewać Jehowie przez całe życie; Bogu mojemu chcę grać, dopóki będę istniał”. W stosunku do poprzedniego wydania śpiewnika, w owym zmieniono melodie kilku pieśni, by łatwiej było je śpiewać. W niektórych obniżono tonację, by łatwiej było śpiewać wysokie nuty. Niektóre pieśni zmodyfikowano, by można je śpiewać w bardziej naturalny sposób. Słowa dobrano tak, by łatwiej było pojąć znaczenie śpiewanego tekstu oraz łatwiej go zapamiętać. Większość z nich skrócono do jednej dwóch, a tylko w nielicznych do trzech zwrotek, a do niektórych dodano refreny, by powtórzyć główne myśli. W większości pieśni tak ułożono tekst by każda sylaba przypadała tylko na jedną nutę, by nie trzeba żadnej sylaby przeciągać na dwie nuty[2].

Pieśni

W obecnym śpiewniku w 151 pieśniach zawarto wszystkie aspekty służby chrześcijańskiej. Wszelkie tytuły pieśni zostały zaczerpnięte z Pisma Świętego. Nazwiska kompozytorów i autorów Pieśni nie zostały podane do publicznej wiadomości, podobnie, jak w przypadku innych wydawnictw Towarzystwa Strażnica.

Wykorzystanie

Podczas każdego zebrania zboru w Sali Królestwa są śpiewane zazwyczaj trzy Pieśni. Zebranie rozpoczyna i kończy Pieśń i modlitwa. Dwa zebrania zazwyczaj oddziela również pieśń. Śpiewane pieśni ściśle dotyczą studiowanego tematu. Pieśni śpiewane podczas zborowego studium Biblii, zebrania służby i studium Strażnicy są wybierane przez organizację. Numery Pieśni śpiewanych podczas studium Strażnicy są publikowane w czasopiśmie Strażnica, zaś podczas zborowego studium Biblii, zebrania służby w Naszej Służbie Królestwa. Pieśni śpiewane podczas wykładu publicznego wybierane są przez mówcę, tematem dostosowane są do wygłaszanego przemówienia. Pieśni śpiewane są także podczas kongresów, a także towarzyszą niektórym wydarzeniom w Betel.

Podczas ślubów Świadkowie Jehowy na Sali Królestwa wykorzystują stosowne Pieśni Królestwa, zamiast tradycyjnego tzw. Marszu Weselnego Mendelssohna, który może być wykorzystany podczas ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Pieśni te wykorzystywane są również podczas pogrzebów.

Melodie i podkłady muzyczne

W 1980 roku przygotowano pierwsze nagrania Melodii Królestwa w wersji orkiestrowej do słuchania (nagranie orkiestry Towarzystwa Strażnica, składającej się obecnie z 64 muzyków-wolontariuszy). Wersja dostępna jest na 9 płytach CD, kasetach audio, on-line, jako MP3 i inne pliki dźwiękowe.

Natomiast podkłady muzyczne (dostępne na CD i kasetach audio oraz w formacie MP3) z wersją fortepianową są pomocne podczas śpiewania pieśni na zebraniach.

Na większych zgromadzeniach używa się też podkładu z całą orkiestrą. Istnieją również wydane przez Towarzystwo Strażnica nagrania wokalne Wysławiajcie Jehowę w pieśniach – nagrania wokalne (obecnie na CD i kasetach audio w języku angielskim i niemieckim oraz część na kasecie audio w języku amharskim), a także seria płyt CD Śpiewajmy Jehowie! – nagrania wokalne w kilkunastu językach oraz powyższe wersje on-line w Internecie.

Przypisy

  1. W Polsce wydany w latach 20. XX w. przez wydawnictwo Złoty Wiek, Łódź,ul. Rzgowska 24. Odbito w drukarni Czytelnik Nr 5 w Warszawie, ul. Targowa 82. Śpiewnik ten wydano bez nut a składa się on z 179 pieśni. Fragment przedmowy zamieszczonej przez Wydawców do tego śpiewnika brzmi: „Treść tych pieśni zgodna jest z prawdą Bożą, będącą obecnie na czasie. Jehowa posadził swego Króla Jezusa Chrystusa na Jego tronie. Niech wszyscy oddają cześć Królowi na chwałę Jehowy”.
  2. Rocznik Świadków Jehowy 2011 ss. 17, 18.

Linki zewnętrzne