FANDOM


Emblematy

Symbole w postaci przaśnego chleba i czerwonego wina

Pamiątka śmierci Jezusa

Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusadoroczne święto obchodzone przez Świadków Jehowy. Jest to jedyne święto, którego obchodzenie nakazał Jezus Chrystus. Uroczystość ta jest obchodzona w zborach od 1874 roku.

Opis uroczystości

Zbory Świadków Jehowy zbierają się najczęściej 13 Nisan przed zachodem słońca, a symbole chleba i wina przyjmują po zachodzie, który rozpoczyna 14 Nisan. Celem obchodzenia Wieczerzy Pańskiej jest upamiętnienie Jezusa oraz wyrażenie wdzięczności za ofiarę okupu, jaką złożył za ludzi. Doroczna uroczystość nie jest sakramentem czy obrzędem religijnym, w wyniku którego dostępuje się łaski lub przebaczenia grzechów.

Podstawą biblijną obchodzenia Pamiątki jest m.in. 1 list do Koryntian, 11 rozdział wersety 23 do 25:

i złożywszy podziękowania, połamał go i rzekł: 'To oznacza moje ciało, które jest za was. Czyńcie to na moją pamiątkę'. Podobnie uczynił też z kielichem, gdy po spożyciu wieczerzy powiedział: 'Ten kielich oznacza nowe przymierze na mocy mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie go pić, na moją pamiątkę'.” (NW)

Podczas Pamiątki wygłaszany jest okolicznościowy wykład biblijny, przybliżający Ostatnią Wieczerzę Jezusa i znaczenie jego śmierci. Rozpoczyna się i kończy (jak wszystkie zebrania Świadków Jehowy) pieśnią i modlitwą. Podczas Pamiątki osoby namaszczone (należące do grona 144 000 osób mających w przyszłości żyć w niebie by współrządzić z Chrystusem) spożywają symbole w postaci przaśnego chleba i czerwonego wina, natomiast osoby mające nadzieję na życie wieczne na ziemi przekazują symbole z rąk do rąk. Do roku 1935 emblematy spożywali wszyscy członkowie tego wyznania, natomiast od tego roku tylko osoby uważające siebie za namaszczone.

W okresie przed świętem Pamiątki Świadkowie Jehowy zapraszają zainteresowanych, członków swych rodzin oraz osoby napotkane w służbie kaznodziejskiej na uroczystość[uwaga 1]. W 2017 roku Wieczerza Pańska zgromadziła na całym świecie 20 175 477 osób (w Polsce – 185 246). W 2017 roku wśród Świadków Jehowy emblematy spożywały 18 564 osoby.

Symbole

W trakcie święta Wieczerzy Pańskiej Świadkowie Jehowy używają wyłącznie przaśnego chleba oraz zwykłego czerwonego wina. Emblematy te symbolizują ciało i krew Chrystusa, lecz nie uważa się ich za literalne ciało i krew, ani nie przyjmuje się, jakoby w trakcie uroczystości miała zachodzić cudowna przemiana w literalne ciało i krew Jezusa. W trakcie uroczystości używa się wyłącznie chleba bez zakwasu czy innych dodatków oraz zwykłego czerwonego wina, niedosładzanego, niealkoholizowanego i nieprzyprawianego. Emblematy te mają symbolizować bezgrzeszne ciało Chrystusa oraz złożoną przez niego ofiarę. Używa się takiego chleba i wina, jakimi w ich przekonaniu posłużył się Jezus, a które pozostały po spożytym przez Jezusa i apostołów posiłku paschalnym.

Spożywający emblematy

Wśród Świadków Jehowy chleb i wino podczas Wieczerzy Pańskiej spożywa zaledwie niewielka część tej społeczności religijnej. Dzieje się tak, ponieważ uważają oni, że przelana krew Jezusa umożliwiła ustanowienie „nowego przymierza”, które zastąpiło przymierze zawarte pomiędzy Bogiem a starożytnym narodem izraelskim. Dlatego w trakcie tej uroczystości chleb i wino spożywają wyłącznie osoby bezpośrednio objęte „nowym przymierzem”. Osoby te, w szczególny sposób powołane przez Boga, będą panować w niebie wspólnie z Chrystusem nad ludzkością mieszkającą w raju na ziemi. Świadkowie Jehowy uważają, że przywileju współrządzenia w niebie wspólnie z Chrystusem dostąpi ograniczona grupa 144 000 osób.

Zdecydowana większość obchodzących święto Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa ma nadzieję na otrzymanie w darze życia wiecznego na ziemi, w raju podobnym do tego, w jakim żyli Adam i Ewa. Osoby te nie spożywają chleba i wina w trakcie święta Wieczerzy Pańskiej, jednak z wdzięczności za ofiarę złożoną przez Jezusa przyłączają się do obchodzenia tej uroczystości.

Sposób wyznaczania daty

Pamiątka rozpoczyna się w 14 dniu licząc od widocznego w Jerozolimie pierwszego sierpa Księżyca po nowiu (około 1 dzień po nowiu astronomicznym) najbliższym wiosennemu zrównaniu dnia z nocą, czyli 14 dnia miesiąca Nisan według żydowskiego starożytnego kalendarza z I wieku n.e.[uwaga 2].

Świadkowie Jehowy obchodząc Pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa 14 dnia żydowskiego miesiąca Nisan do wyznaczania tej daty używają tradycyjny, stosowany przez Żydów w czasach Jezusa, kalendarz księżycowy, w którym poszczególne miesiące rozpoczynają się od nowiu. Pierwszy Nisan wyznacza Księżyc widoczny w Jerozolimie pierwszy raz tuż po nowiu najbliższym wiosennemu zrównaniu dnia z nocą. Święto Pamiątki przypada więc trzynaście dni później, 14 Nisan po zachodzie Słońca. Współcześnie Żydzi stosują kalendarz księżycowo-słoneczny. W roku 2019 odbędzie się w piątek 19 kwietnia.

Uroczystość ta jest obchodzona w zborach raz do roku, ponieważ Jezus ustanowił Wieczerzę Pańską dokładnie w dniu żydowskiego święta Paschy, a sam poniósł śmierć jeszcze tego samego dnia, licząc dobę od zachodu słońca do zachodu słońca kolejnego dnia. Święto Paschy było obchodzone przez Izraelitów raz w roku. Na coroczne obchodzenie uroczystości wskazuje również biblijne przyrównanie ofiary złożonej przez Jezusa do baranka paschalnego.

Zobacz też

Uwagi

  1. Każdego roku na całym świecie Świadkowie Jehowy rozpowszechniają zaproszenia na Pamiątkę. W 2016 roku wydrukowali około 440 000 000 egzemplarzy w ponad 530 językach. Na uroczystość można przybyć również bez zaproszeń.
  2. Ponieważ we współczesnym kalendarzu żydowskim początek miesiąca wyznacza się na podstawie astronomicznego nowiu, a nie obserwacji nowego sierpa Księżyca, data Pamiątki obchodzonej przez Świadków Jehowy nie zawsze pokrywa się z datą współcześnie obchodzonej żydowskiej Paschy.

Źródła

Linki zewnętrzne