FANDOM


Lista kongresów

Początkowo kongresy nazywano zjazdami lub konwencjami. Pierwszy taki zjazd zorganizowano w roku 1886 w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych, z okazji przypadającego święta Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa. Pierwszy raport ze zjazdu sporządzono w 1889 roku gdy wiosną w Allegheny w stanie Pensylwania zgromadziło się 225 osób, a 22 osoby zostały ochrzczone. Od roku 1893 zgromadzenia zaczęto organizować większe Konwencje Generalne w różnych miejscach (początkowo w Ameryce Północnej, a potem także na całym świecie), na których mówców, najczęściej pielgrzymów, zapewniało Towarzystwo Strażnica oraz mniejsze konwencje lokalne organizowane przez poszczególne zbory. Pierwsza Konwencja Generalna odbyła się w dniach 20–24 sierpnia 1893 roku w Chicago. W późniejszych latach organizowano serie zgromadzeń, na których przemawiał Charles Taze Russell. W latach 1911 i 1913 gdy liczba chętnych uczestników tych tras zgromadzeń rosła wynajęto pociągi kongresowe dzięki czemu setki delegatów podróżowało przez miesiąc lub dłużej przez zachodnią część Stanów Zjednoczonych i Kanady, uczestnicząc kolejnych zgromadzeniach.


Źródła