FANDOM


Kurs Służby Pionierskiej – szkolenie dla pionierów (głosicieli pełnoczasowych) – osób, które rocznie poświęcają 840 godzin publicznej biblijnej działalności kaznodziejskiej – dzielą się biblijnymi wierzeniami Świadków Jehowy.

Kurs zapoczątkowano w grudniu 1977 roku w Stanach Zjednoczonych. Każdy pionier dostaje zaproszenie na dziesięciodniowy kurs (wcześniej trwał on dwa tygodnie). Świadek Jehowy przechodzi takie szkolenie, jeżeli spędzi jeden rok w służbie pionierskiej. Kurs składa się z 20 trzygodzinnych lekcji. W 2018 roku zajęcia Kursu Służby Pionierskiej przeprowadzano w 83 krajach świata.

Od roku 2004 na to szkolenie wraz z nowymi uczestnikami są stopniowo zapraszani absolwenci od 5 lat pełniący służbę pionierską.

Uczą się na nim jak prowadzić rozmowy z napotykanymi ludźmi, omawiają Biblię i zagadnienia organizacyjne oraz jak w życiu codziennym kierować się zasadami z Pisma Świętego i jak pielęgnować oraz okazywać chrześcijańskie cechy, takie jak np. pokora, miłość. Wyposażenie takiego kursu to: Biblia oraz podręcznik wydany przez Towarzystwo Strażnica (organizatora kursu) – „Jaśniejcie jako źródła światła na świecie”.

Na świecie spośród ok. 8,5 mln. Świadków Jehowy, ok. 1 mln. to pionierzy pełnoczasowi (w Polsce ok. 8 tys.), z których większość uczestniczyła już w Kursie Służby Pionierskiej.

Zobacz też