FANDOM


"Jaśniejcie jako źródła światła na świecie" (ang. "Shining as Illuminators in the World") − 256 stronicowa publikacja wydana przez Towarzystwo Strażnica w 1977 roku, zrewidowana kolejno w latach 1992 i 2005.

Zawartość

Jest to podręcznik do Kursu Służby Pionierskiej dla pionierów (pełnoczasowych głosicieli Świadków Jehowy).

Podręcznik zawiera materiał do tego kursu, który składa się z 20 trzygodzinnych lekcji (tyle ile zamieszczonych jest rozdziałów w książce). Według wydawców podręcznik i kurs ma pomóc w otrzymaniu "pouczeń i zachęt głównie w trzech dziedzinach: 1. Jak chodzić z Jehową jako naśladowca Jezusa Chrystusa, 2. Jak pogłębić miłość do całej społeczności braci, 3. Jak jaśnieć jako źródła światła na świecie". Tytuł podręcznika zaczerpnięty jest z biblijnego wersetu z Listu do Filipian 2:15.

Zobacz też

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.