FANDOM


János Zsondor, Ján Žondor (ur. 1923; zm. 7 marca 1945 w Körmend na Węgrzech) – węgierski Świadek Jehowy zastrzelony przez nazistów.

Ján Žondor (János Zsondor) w liście pożegnalnym prosił swych chrześcijańskich braci i siostry, by się nie poddawali smutkowi. Napisał: Stale mam w pamięci słowa zanotowane przez Jana w Księdze Objawienia 2:10: ‚Bądź wierny aż do śmierci’ (...) Powiedzcie wszystkim w domu, by się nie smucili, bo ginę za prawdę, a nie jako przestępca.

7 marca 2002 roku w mieście Körmend na zachodzie Węgier odsłonięto tablicę pamiątkową. Poświęcono ją pamięci trzech Świadków Jehowy - w tym Janosa Zsondora - zabitych przez nazistów w roku 1945. Gazeta Vas Népe: Po dojściu Hitlera do władzy w Niemczech nie tylko Żydzi, ale też członkowie wyznania Świadków Jehowy, którzy nie wyparli się swoich przekonań religijnych, stali się celem prześladowań i tortur, trafiali do obozów koncentracyjnych albo ponosili śmierć. (...) W marcu 1945 roku w zachodniej części Węgier panował totalny terror. (...) Jednym z jego przejawów były deportacje i egzekucje Świadków Jehowy.

Program związany z odsłonięciem tablicy podzielono na dwie części. Pierwsza odbyła się w sali zamku Batthyány, gdzie przemawiali między innymi: profesor Szabolcs Szita, przewodniczący Centrum Dokumentacji Holocaustu w Budapeszcie, László Donáth, członek komisji parlamentarnej zajmującej się prawami człowieka, mniejszościami i religią oraz Kálmán Komjáthy, naoczny świadek egzekucji, a obecnie historyk miejski. Ponad 500 zgromadzonych przemaszerowało następnie przez miasto, by wziąć udział w drugiej części programu — odsłonięciu tablicy przez burmistrza Körmend, Józsefa Honfiego.