FANDOM


Codzienne badanie Pism

Codzienne badanie Pism

Codzienne badanie Pism (ang. Examining the Scriptures Daily) – coroczna publikacja zawierająca biblijne teksty dzienne i komentarze z artykułów ze „Strażnicy” z poprzedniego roku. Pierwsze wydanie ukazało się w roku 1986 (w j. polskim –1987). Publikowana w 245 językach.

Po wstępie i omówieniu biblijnej myśli przewodniej na dany rok publikacja zawiera wersety biblijne na każdy dzień roku wraz z krótkim do niego komentarzem. Pierwowzorem była opublikowana w 1905 roku książka „Niebiańska manna, czyli rozmyślania duchowe na każdy dzień w roku dla domowników wiary” opracowana przez Gertrude Woodcock Seibert. W latach 1927–1985 teksty dzienne były publikowane w „Roczniku Świadków Jehowy” (w Polsce w postaci broszurki „Teksty dzienne i komentarze”). Świadkowie Jehowy są zachęcani, aby codziennie omawiać werset biblijny, korzystając z tej publikacji. Omawianie przez rodzinę Betel przy śniadaniu tekstu biblijnego z tej broszury jest nazywane porannym wielbieniem.

Dostępne są również wydania brajlowskie, j. migowego, dużym drukiem, elektroniczne (Watchtower Library), PDF oraz on-line w Internetowej Bibliotece Strażnicy. Publikacja ma 122 strony.