FANDOM


Chrzestpraktyka Świadków Jehowy, oparta na biblijnym wzorcu zostawionym przez Jezusa Chrystusa, który przyjął chrzest od Jana Chrzciciela. Udzielany jest jedynie osobom, które potrafią zrozumieć jego znaczenie. Stosuje się formę chrztu przez całkowite zanurzenie. Nie ma chrztu niemowląt – praktykowany jest chrzest wyłącznie na podstawie świadomej decyzji osób pragnących go przyjąć. Przekonania te opierają na fakcie, że w Biblii nigdzie nie opisano chrztu niemowląt, a sam Jezus przyjął chrzest jako dojrzały mężczyzna w wieku 30 lat.

Znaczenie chrztu

Świadkowie Jehowy postrzegają chrzest jako symboliczny obrzęd wyrażający całkowite i bezwarunkowe oddanie się Jehowie Bogu. Praktykowany jest zazwyczaj podczas kongresów regionalnych i międzynarodowych oraz zgromadzeń obwodowych. Chrztu dokonują upoważnieni przedstawiciele zboru bądź w specjalnych basenach, bądź w zbiornikach naturalnych.

Przyjęcie chrztu w organizacji Świadków Jehowy poprzedzone jest okresem biblijnych szkoleń na podstawie publikacji opracowanych przez Ciało Kierownicze, a wydanych przez Towarzystwo Strażnica. Materiał pozwalający na zgłębienie nauk głoszonych przez wyznanie podzielony jest na części. Po ukończeniu szkolenia nadzorcy zboru, na podstawie zestawu stałych pytań - do których przygotowuje się wcześniej kandydat do chrztu - upewniają się czy osoba zdecydowana przyjąć chrzest zrozumiała podstawowe nauki biblijne oraz czy dostosowała do nich swoje życie. Przed zanurzeniem osoby chrzczonej w obecności świadków zadawane są dwa pytania: „czy rozumiesz wartość i znaczenie chrztu wodnego” oraz „czy uznajesz organizację Świadków Jehowy za organizację Bożą”. Podczas chrztu nie wypowiada się żadnej szczególnej formuły.

Używane w Biblii greckie słowo baptiso (gr. βαπτίζω), które tłumaczone jest na język polski jako chrzest, oznacza zanurzenie. Ewangelie Nowego Testamentu zawierają opis chrztu Jezusa Chrystusa. Dzieje Apostolskie wzmiankują także o chrzcie:

 • 3 tysięcy osób w Jerozolimie podczas Pięćdziesiątnicy (Dz 2:41),
 • mężczyzn i kobiet w Samarii (Dz 8:12-13),
 • eunucha z Etiopii (Dz 8:36-40),
 • apostoła Pawła (Dz 9:18; 22:16),
 • Korneliusza i jego domu (Dz 10:47-48),
 • Lidii z Tiatyry i jej domu (Dz 16:15),
 • stróża więziennego i jego domu (Dz 16:33),
 • wielu Koryntian (Dz 18:8),

Greckie słowo báptisma oznacza zanurzenie, zamoczenie, jak również pogrążenie w wodzie i wydobycie z niej; pochodzi od czasownika báptozanurzyć; umoczyć (Jn 13:26). Występujący w Biblii termin chrzcić jest synonimem wyrazu zanurzyć.

Chrzest wymagany od chrześcijan

 • Jezus dał przykład – Mt 3:13-15; Hebr 10:7
 • Symbol zaparcia się siebie, oddania się Bogu – Mt 16:24; 1 Pt 3:21
 • Dopiero w wieku umożliwiającym przyjmowanie pouczeń – Mt 28:19, 20; Dz 2:41
 • Właściwym sposobem — zanurzenie w wodzie – Dz 8:38, 39; Jn 3:23

Nie zmywa grzechów

 • Jezus ochrzczony nie dla zmycia grzechów – 1 Pt 2:22; 3:18
 • Grzechy zmywa krew Jezusa – 1 Jn 1:7