FANDOM


Biblia Makarego – rosyjskojęzyczny przekład Pisma Świętego dokonany przez Michaiła Jakowlewicza Głucharjewa (Archimandryty Makarego) i Gierazima Pietrowicza Pawskiego. Wydany przez Towarzystwo Strażnica w 1997 roku. Jest wykorzystywany przez Świadków Jehowy posługujących się językiem rosyjskim.

Przekład ten został wydany w nakładzie blisko 300 000 egzemplarzy.

Historia wydań

Przetłumaczenia Starego Testamentu dokonali wspomniani językoznawcy i członkowie rosyjskiego kościoła prawosławnego Michaił Jakowlewicz Głucharjew znany bardziej jako Makary oraz Gierazim Pietrowicz Pawski.

Profesor hebraistyki Gierazim P. Pawski w 1821 roku zakończył tłumaczenie Księgi Psalmów. Po zatwierdzeniu przez cara , przekład Księgi Psalmów został wydany w styczniu 1822 roku (wznawiany dwunastokrotnie osiągnął łączny nakład 100 000 egzemplarzy). W 1826 roku rozwiązano (pod naciskiem cerkwi prawosławnej i rządu) Rosyjskie Towarzystwo Biblijne, które tłumaczyło fragmenty Biblii z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego – używanego wówczas tylko w liturgii na język rosyjski. Nie zrażając się tym profesor Pawski dalej tłumaczył wersety biblijne na rosyjski podczas swoich wykładów ze studentami, oni ręcznie je przepisywali i z czasem zebrali w jedną całość. W 1839 roku bez pozwolenia cenzorów wydrukowali na prasach akademickich 150 egzemplarzy przekładu Pawskiego (Biblia Pawskiego).

Po donosie – z 1841 roku – do synodu prawosławnego, w 1843 roku synod nakazał skonfiskować i zniszczyć istniejące rękopisy i odbitki litograficzne przekładu, który rzekomo miał stanowić zagrożenie dla prawosławia.

Archimandryta Makary był rosyjskim misjonarzem. Już w wieku 7 lat tłumaczył na łacinę krótkie teksty rosyjskie, a mając 20 lat znał m.in. język hebrajski, niemiecki i francuski. Makary w latach 1830–1844 ewangelizował Ałtaj. W tym też okresie przetłumaczył na miejscowe języki wszystkie Ewangelie, część Dziejów Apostolskich oraz pewną ilość Psalmów. Makary chciał zreformować działalność misyjną w Rosji. Jego zdaniem, zanim chrześcijaństwo będzie mogło dotrzeć do rosyjskich muzułmanów czy żydów, Kościół musi zakładać szkoły i rozpowszechniać Biblię po rosyjsku. Do roku 1839 Makary przełożył Księgę Izajasza i Księgę Hioba. W tym też roku Makary nie otrzymał od synodu pozwolenia na tłumaczenie Starego Testamentu na j. rosyjski. 11 kwietnia Makary otrzymał pokutę za tłumaczenie Biblii, którą odprawiał od grudnia 1841 roku do stycznia 1842 roku w domu biskupa w Tomsku. Następnie rozpoczął tłumaczenie reszty Biblii. Zdobył kopię tłumaczenia Pawskiego i porównywał z nim swoje tłumaczenie. Tak jak Pawski, który umieścił w swoim przekładzie Psalmów 35 razy imię Jehowa – Makary w całym swym tłumaczeniu umieścił je ponad 3500 razy. Makary zmarł w przeddzień wyjazdu zagranicznego, który miał odbyć w celu opublikowania swego przekładu.

W 1856 roku synod zaaprobował tłumaczenie Biblii na rosyjski. W latach 1860–1867 na łamach czasopisma religijnego Prawosławnoje obozrienije w serii Eksperymentalne tłumaczenie na język rosyjski drukowano kolejne fragmenty Biblii w przekładzie Makarego. Za aprobatą synodu w 1876 roku opublikowano całą Biblię znaną jako Przekład synodalny na podstawie tłumaczeń Pawskiego i Makarego (zachowując imię Jehowa tylko w kilku miejscach). W 1993 roku odkryto w dziale książek unikatowych Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Sankt Petersburgu stare numery czasopisma Prawosławnoje obozrienije z przekładem rosyjskim całego Starego Testamentu. Zarząd owej biblioteki pozwolił organizacji Świadków Jehowy sporządzić jego kopię do druku. W styczniu 1997 roku wydrukowano (we Włoszech) prawie 300 tysięcy Biblii Makarego w języku rosyjskim. Oprócz większości ksiąg Pism Hebrajskich w przekładzie Makarego wydanie to zawiera Psalmy w tłumaczeniu Pawskiego oraz zatwierdzone przez Kościół prawosławny Pisma Greckie z przekładu synodalnego. W styczniu 1997 roku odbyła się konferencja prasowa w Sankt Petersburgu, gdzie ogłoszono wydanie tej Biblii.