FANDOM


Życiorysy Świadków Jehowy prześladowanych za wiarę w okresie III Rzeszy

Lista prześladowanych

(kolejność według porządku alfabetycznego nazwisk)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZInne

A

 1. Hermann Abke — stracony w 1944
 2. Else Abt — przeżyła
 3. Harald Abt — przeżył
 4. Pamfil Albu — przeżył (więziony w Borze)
 5. Werner Allenberger — rozstrzelany 8 maja 1944
 6. Joachim Alfermann — przeżył
 7. Georges Amrouche — przeżył
 8. Adolphe Arnold — przeżył
 9. Emma Arnold — przeżyła
 10. Simone Arnold — przeżyła
 11. Rudolf Auschner — ścięty 22 września 1944 (w wieku 17 lat) w Halle/Saale

B

 1. Katharina Badent — zwolniona w 1938
 2. Johanna Bakker — przeżyła
 3. Mihovil Balković — ścięty przez partyzantów w listopadzie 1944
 4. Paul Balzereit — wyrzekł się wiary, przeżył
 5. Erich Barthel — stracony 11 sierpnia 1944
 6. Emil Bauer — zginął?? (stolperstein)
 7. Karl Baur — zamordowany 4 maja 1941
 8. Gustaw Baumert — ??
 9. Walda Beckman — przeżyła
 10. Marta Belebczuk — przeżyła
 11. Gijsbertus Nicholaas van der Bijl — przeżył
 12. Claude Blanvin — przeżył
 13. Ferdinand (Wilhelm) von Blume — zginął?? (stolperstein)
 14. Hermann Boian — zamordowany 22 stycznia 1940 w KL Sachsenhausen
 15. Gustav Bopp — zmarł 7 lipca 1941 w KL Dachau
 16. Feliks Borys — przeżył
 17. Hermann Brandt — zwolniony 26 czerwca 1939
 18. Ida Brandt — zmarła na torturach 20 października 1943
 19. Otto Brandt — zwolniony 26 czerwca 1939
 20. Victor Bruch — przeżył
 21. Ludwik Brummer — rozstrzelany 3 grudnia 1941
 22. Konrad Brzezek — zamordowany 6 czerwca 1942
 23. Friedrich Büttner — zamordowany 2 marca 1945
 24. Martha Büttner — zamordowana 1945

C

 1.  ?? Ceglarski — przeżył??
 2. Maria A. Chrupalla — zamordowana 6 lutego 1942
 3. Paul Chrupalla — uwolniony 1945
 4. Paul Erhard Clausnitzer — zginął?? (stolperstein)
 5. Elsa Cranz — zmarła 29 listopada 1943 w KL Ravensbrück
 6. Ludwig Cyranek — stracony 3 lipca 1941

D

 1. Else Danhofer — stracona?
 2. Helen Danner — przeżyła
 3. Ruth Danner — przeżyła
 4.  ?? (matka Ruth) Danner — przeżyła
 5.  ?? (ojciec Ruth) Danner — przeżył
 6. Charlotte Decker (po mężu Tetzner) — przyjęła wierzenia w obozie
 7. Lajos Deli — powieszony w marcu 1945 w Sárvár na Węgrzech
 8. Anna Maria Denz — zmarła
 9. Oskar Denz — zmarł
 10. Franz Desch — przeżył
 11. August Dickmann — rozstrzelany 15 września 1939 w KL Sachsenhausen
 12. Änne Dickmann — przeżyła
 13. Heinrich Dickmann — przeżył
 14. Max Hermann Dietze — zmarł w areszcie obserwacyjnym 28 września 1938
 15. Bernard Dornik — ??
 16. Edyta Dornik — ??
 17. Henryk Dornik — przeżył
 18. Róża Dornik — ??
 19. Franjo Dreven — zamordowany w 1943 przez partyzantów
 20. Franc Drozg — rozstrzelany 8 czerwca 1942 w Ptuj w Słowenii
 21. Albert van Duren — zmarł w maju 1945 w Bergen-Belsen

E

 1. Max Eckert — zmarł 21 lutego 1940 w KL Mauthausen
 2. Ernst Ehepaar — zginął?? (stolperstein)
 3. Karl Endstrasser — stracony 15 grudnia w Berlinie-Plötzensee
 4. Josef Engel — zginął?? (stolperstein)
 5. Julius Engelhardt — 2 czerwca 1944 skazany na karę śmierci
 6. Leopold Engleitner — przeżył
 7. Peter Esch — przeżył

F

 1. Lestan Fabijan — zamordowany w 1943 przez partyzantów
 2. Elly Fey — przeżyła
 3. Karl Finkernagel — zginął?? (stolperstein)
 4. Sophie Fischer — przeżyła?
 5. Anita Frank — zamordowana w kwietniu 1945 w KL Bergen-Belsen
 6. Gertrud Franke — przeżyła
 7. Konrad Franke — przeżył
 8. Max Franke — przeżył
 9. Nikolaus Fraunhofer — zginął?? (stolperstein)
 10. Erich Frost — przeżył

G

 1. Hans Gärtner — zmarł 26 kwietnia 1940 w KL Dachau
 2. Johanne Gesink — zginęła?? (stolperstein)
 3. Erich Golly — zamordowany 16 lutego 1945 w KL Dachau
 4. Ernst Fritz Gottschling — zmarł podczas marszu śmierci 21 kwietnia 1945 z KL Buchenwald
 5. Josef Göls — zginął?? (stolperstein)
 6. Jan Gontkiewicz — ??
 7. Bernhardt Gottlieb — esesman, który przyjął wierzenia SJ
 8. Helene Gotthold — stracona na gilotynie 8 grudnia 1944 w Berlinie-Plötzensee
 9. Bernhard Grimma — stracony na gilotynie 21 sierpnia 1942 roku w Berlinie-Plötzensee
 10. Paul Gross — stracony 9 sierpnia 1943 w Brandenburgu
 11. Max August Grote — zmarł 21 października 1940
 12. Johann Gruber — zginął?? (stolperstein)
 13. Rosa Günther — zamrdowana 22 października 1942 w KL Auschwitz-Birkenau

H

 1. Georg Halder — zginął?? (stolperstein)
 2. Johann Haslauer — zamordowany 12 sierpnia 1940 w KL Sachsenhausen
 3. Maria Haslauer — zamordowana 27 września 1942 w KL Auschwitz-Birkenau
 4. Erich Hermann — stracony 24 września 1940 w Brandenburgu
 5. Wilhelm Hengeveld — zginął?? (stolperstein)
 6. Mathilde Hengeveld — zginęła?? (stolperstein)
 7.  ? Henschel — stracony 10 maja 1944
 8.  ? Henschel — uwięziona, przeżyła
 9. Elfriede Henschel — zmarła w więzieniu
 10. Auguste Hetkamp — zginął?? (stolperstein)
 11. Wilhelm Hetkamp — zginął?? (stolperstein)
 12. Frieda Hild — zmarła 30 kwietnia 1939
 13. Willy Hild — uwolniony
 14. Johann Hildenbeutel
 15. Jean Hisiger — został stracony
 16. Joseph Hisiger — przeżył
 17. Paulina Hofmaier (z domu Feuerstein) — uwolniona
 18. Maria Hombach — przeżyła
 19. Johann Hörstgen — zamordowany 14 sierpnia 1944
 20. Antal Hőnisch — rozstrzelany w marcu 1945 na Węgrzech
 21. Filip Huzek-Gumbazir — zamordowany w 1943 przez partyzantów

I

J

 1. Nadieżda Jarosz — przyjęła wierzenia SJ w obozie
 2. Ida Jeremias — zginęła?? (stolperstein)
 3. Max Jeremias — zginął?? (stolperstein)
 4. Ruth Jeremias — zginęła?? (stolperstein)
 5. Maatje de Jonge-van den Heuvel — przeżyła
 6. Amelie Jordt — zamordowana 18 marca 1942

K

 1. Otto Kabot — zginął?? (stolperstein)
 2. Konrad Kaiser — zginął?? (stolperstein)
 3. Adam Kaltwasser —
 4. Wilhelmine Kaltwasser —
 5. Edward Kaplan — przeżył, polski Żyd, który w obozie przyjął wierzenia SJ
 6. Bernhard Kell — zginął?? (stolperstein)
 7. Werner Kerlekien —
 8. Ludwik Kinicki — zmarł pod koniec 1944 w KL Mauthausen-Gusen
 9. Wilhelm Kleissle —
 10. Victoria Klimm —
 11. Max Klix —
 12. Erwin Klose — przeżył
 13. Matthias Köhli —
 14. Adolf Krämer — zginął?? (stolperstein)
 15. Jakob Krämer — zginął?? (stolperstein)
 16. Oscar Krieg — zginął?? (stolperstein)
 17. Hermann Kubalski —
 18. Paul Kuchenbäcker —
 19. Annemarie Kusserow — przeżyła
 20. Elisabeth Kusserow — przeżyła
 21. Franz Kusserow — przeżył
 22. Hans-Werner Kusserow — przeżył
 23. Hilda Kusserow — przeżyła
 24. Hildegard Kusserow — przeżyła
 25. Karl-Heinz Kusserow — przeżył
 26. Magdalena Kusserow (po mężu Reuter) — przeżyła
 27. Paul-Gerhard Kusserow — przeżył
 28. Waltraud Kusserow — przeżyła
 29. Wilhelm Kusserow — rozstrzelany 27 kwietnia 1940 w Münster
 30. Wolfgang Kusserow — stracony 27 marca 1942 w Brandenburgu
 31. Therese Kühner — stracona 6 października 1944 w Berlinie-Plötzensee

L

 1. Otto Laabs — zamordowany w 1942 na zamku Hartheim
 2. Anna Landschneider — zginęła?? (stolperstein)
 3. Heinrich Ferdinand Landschneider — zginął?? (stolperstein)
 4. Gerhard Liebold — ścięty 6 maja 1943 w Brandenburgu
 5.  ?? (ojciec Gerharda) Liebold — stracony w 1941 w Brandenburgu
 6. Max Liebster — przeżył, wierzenia SJ przyjął w obozie
 7. Simone Arnold Liebster — przeżyła
 8. Elfriede Löhr — przeżyła

M

 1. Martin Magyarosi — przeżył (zmarł w więzieniu komunistycznym)
 2. Otto Martens —
 3. Berta Maurer —
 4. Rudolf Mazanec — zginął?? (stolperstein)
 5. Anna Luise Meissner —
 6. Balthasar Meyer — zginął?? (stolperstein)
 7. Henriette Meyer — zginęła?? (stolperstein)
 8. Alois Miczek — przyjął wierzenia SJ w obozie
 9. Stefan Milewski — ??
 10. Walentina Miminoszwili — przyjęła wierzenia SJ w obozie
 11. Franz Mittendorfer — zginął?? (stolperstein)
 12. Piet van der Molen — przyjął wierzenia SJ w obozie
 13. Alois Moser — przeżył
 14. Johann Moser — zginął?? (stolperstein)
 15. Anna Muth — zginęła?? (stolperstein)
 16. Leo Muth — zginął?? (stolperstein)
 17. Adolf Mühlhäuser —

N

 1. Aleksej Nepoczatow — przyjął wierzenia SJ w obozie
 2. Oldřich Nesrovnal — przyjął wierzenia SJ w obozie
 3. Johann Nobis — stracony na gilotynie 6 stycznia 1940 w Berlinie-Plötzensee
 4. Matthias Nobis — stracony na gilotynie w 1940 w Berlinie-Plötzensee

O

 1. Gertrud Ott — przeżyła

P

 1. Luise Pakull — stracona 8 grudnia 1944
 2. Piotr Parcej — przeżył
 3. Otto Pawelzik — stracony 29 listopada 1941 w Brandenburgu
 4. August Peters — przeżył
 5. Johann Pichler — zginął?? (stolperstein)
 6. Friederich Poburski — zginął?? (stolperstein)
 7. Gertrud Pötzinger — przeżyła
 8. Martin Pötzinger — przeżył

Q

 1. Jean Queyroi — przeżył

R

 1. Gerhard Raddatz —
 2. Deliana Rademakers — zmarła w grudniu 1942 w KL Auschwitz-Birkenau
 3. Anton Rafetseder — zginął?? (stolperstein)
 4. Rudolf Redlinghofer — stracony na gilotynie 11 stycznia 1940 w Berlinie-Plötzensee
 5. Karl Reese —
 6. Aloisia Regenfelder — zginęła?? (stolperstein)
 7. Josef Regenfelder — zamordowany w marcu 1944 w KL Dachau
 8. Josef Rehwald — przeżył
 9. Otto Reiche —
 10. Robert Reicher — zginął?? (stolperstein)
 11. Cäcilia Reiter — zmarła w 1942 w KL Auschwitz-Birkenau
 12. Ernst Reiter — przeżył
 13. Franz Reiter — stracony na gilotynie 6 stycznia 1940 w Berlinie-Plötzensee
 14. Albin Relewicz — przeżył
 15. Julius Rinklin —
 16. Richard Rudolph — przeżył
 17. Wilhelm Ruhnau — aresztowany 25 września 1936 przepadł bez wieści
 18. Max Rübsam — aresztowany

S

 1. Rachel Sacksioni-Leveé — przeżyła
 2. Franz Saumer —
 3. Anna Sax — zmarła 15 sierpnia 1942 w KL Ravensbrück
 4. Anna Schaumann —
 5. Marie Schättle — zginęła?? (stolperstein)
 6. Wilhelm Scheider — przeżył
 7. Ludwig Schetter — zginął?? (stolperstein)
 8. Katharina Schmid —
 9. Horst Schmidt —
 10. Joseph Schoen — przeżył
 11. Josef Schöfegger — zamordowany 15 kwietnia 1940 w KL Sachsenhausen
 12. Karl Schurstein — zginął z rąk esesmanów w 1944 w KL Dachau
 13. Eugen Schwab —
 14. Josef Schwarz —
 15. Stanislaus Schwarz —
 16. Karl Schwarzer — ??
 17. Walter H.E. Schwendt —
 18. Anna Seifert — ??
 19. August Seelhorst — zginął?? (stolperstein)
 20. Regina Seelhorst — zginęła?? (stolperstein)
 21. Ernst Seliger — przeżył
 22. Hildegard Seliger — przeżyła
 23. Ivan Sever — zamordowany w 1943 przez partyzantów
 24. Stevan Stanković — zmarł w obozie koncentracyjnym w Jasenovacu
 25. Gerhard Steinacher — ścięty na gilotynie 30 marca 1940 w Berlinie-Plötzensee
 26. Alfred Seltmann —
 27. Otto Reinhold Siegel —
 28. Wilhelm Soulier —
 29. Jonathan Stark —
 30. Johannes Steyer — przeżył
 31. Friedrich (Fritz) Stoffels — zginął?? (stolperstein)
 32. Klara Stoffels —
 33. Johann Stossier — zmarł na krótko przed wyzwoleniem obozu KL Sachsenhausen
 34. Bertalan Szabó — rozstrzelany w marcu 1945 na Węgrzech
 35. Andrzej Szalbot — przeżył
 36. Ádám Szinger — przeżył

T

 1. Notburga Tiefgraber — zginęła?? (stolperstein)
 2. Alfred Willi Tilke — zamordowany 9 kwietnia 1940 w KL Neuengamme
 3. Johann Trausner — zamordowany 24 października 1941 w KL Neuengamme

U

V

 1. Božena Vodrážková — przyjęła wierzenia SJ w obozie

W

 1. Wattiaux — przyjął wierzenia SJ w stalagu
 2. Ernst Wauer — przeżył
 3. Anna Wegscheider — zginęła?? (stolperstein)
 4. Josef Wegscheider — zginął?? (stolperstein)
 5. Erwin Wehmeijer — zginął
 6. Paul Weseler —
 7. Robert Arthur Winkler — przeżył
 8. Franz Wohlfahrt — przeżył
 9.  ?? (ojciec Franza) Wohlfahrt — egzekucja
 10.  ?? (brat Franza) Wohlfahrt — egzekucja
 11. Hermann August Wollschläger —
 12. Hans Christian Carl Wulff —
 13. Ludwig Wurm — esesman, który przyjął wierzenia SJ

Z

 1. Adolf Zanker — zginął?? (stolperstein)
 2. Stanisław Zając — przeżył
 3. Emmy Zehden — stracona na gilotynie 9 czerwca 1944 w Berlinie-Plötzensee
 4. Richard Zehden —
 5. Anna Zellman —
 6. Emil Zellman —
 7. Berta Zenken — zginęła?? (stolperstein)
 8. János Zsondor — rozstrzelany 7 marca 1945 w Körmend na Węgrzech

Inne grupy badackie

 1.  ?? Donner (z Łodzi) — stracony na gilotynie w Berlinie-Plötzensee (ŚRME)
 2. Wiktor Stachowiak — przeżył (Świecki Ruch Misyjny „Epifania”)
 3. August Stahn — zabity przez kapo (Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego)